Witamy w Poradni Praxis

Poradnia Praxis rozpoczęła swoją działalność w maju 2011 roku. Do tej pory z naszych usług skorzystało ponad 17 000 Pacjentów. Z treści edukacyjnych na naszej stronie internetowej skorzystało już 1,5 miliona osób.

W Poradni Praxis leczenie i terapia prowadzone są w jednym miejscu. Specjaliści Poradni Praxis współpracują ze sobą w ramach procesu leczniczego danego Pacjenta wspierając też Jego Rodzinę. Jest to możliwe między innymi dlatego, że w swojej codziennej pracy korzystają ze wspólnej dokumentacji medycznej.

Szanse poprawy stanu zdrowia Pacjenta widzimy w kompetencjach oraz doświadczeniu kluczowych osób w zespole lekarzy psychiatrów i terapeutów.

W zakresie leczenia zaburzeń psychicznych nowoczesne i skuteczne podejście do leczenia opiera się o opiekę nad Pacjentem Zespołu Specjalistów składającego się z lekarzy psychiatrów oraz psychologów i terapeutów.

W początkowym okresie leczenie jest prowadzone przez lekarza psychiatrę. Po uzyskaniu poprawy stanu zdrowia Pacjent może korzystać ze wsparcia psychologów (np. psychoterapia dla osób z zaburzeniami lękowymi, psychoterapia osób uzależnionych, inne).

Najnowsze standardy wsparcia leczenia chorób onkologicznych na świecie wymagają współpracy: onkologa, chirurga, dietetyka, specjalisty leczenia bólu, psychiatry, psychoterapeuty zarówno z Pacjentem jak i Jego Rodziną. Nasze doświadczenie potwierdza, że takie podejście zapewnia lepsze efekty leczenia oraz zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i dlatego tak właśnie pracujemy.

Istotą organizacji Poradni Praxis jest możliwosć realizacji leczenia i terapii osób z zaburzeniami pscyhicznymi oraz uzależnieniami w jednym miescu.

Cały czas pokutuje w świadomości społecznej przeświadczenie, że korzystanie z pomocy lekarza psychiatry jest „ostateczną ostatecznością”. Pewnie z tego powodu bardzo wielu ludzi cierpi w samotności, nie poszukując nawet możliwości uzyskania lekarskiej pomocy.

Choroby psychiczne są powszechne, najczęściej występującymi chorobami psychicznymi są depresja ( ok. 20% populacji) i zaburzenia lękowe ( ok. 5%). Pacjenci mówią o swoich objawach takich jak zmęczenie, brak odczuwania przyjemności, smutek i przygnębienie. Bardzo często objawy są tak nasilone, że utrudniają życie codzienne, życie rodzinne i często pracę/ szkołę.

Wskazane powyżej objawy pozostają niezauważone i traktowane są jako „naturalne reakcja” ( np. przygnębienie w związku z „problemami”) lub jako „przejaw lenistwa”. Tymczasem przewlekłe uczucie zmęczenia, smutku, przygnębienia, brak odczuwania przyjemności to objawy chorobowe, które można i należy leczyć.

Leczenie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe jest skuteczne. Jeżeli jest prowadzone prawidłowo nie uzależnia.

Im wcześniej rozpocznie się leczenie tym lepsze są wyniki i tym szybszą uzyskuje się poprawę.>

Należy podkreślić, że depresja, lęk, OCD oraz uzależnienia najczęściej mają charakter nawracający.

Dlatego w Poradni Praxis terapeuta ( jeśli zajdzie taka potrzeba) może prowadzić terapię Pacjenta mając wsparcie lekarza psychiatry. Terapia Pacjenta oraz jego leczenie prowadzone przez lekarza odbywają się w jednym miejscu, wg wspólnego modelu leczenia z użyciem wspólnej dokumentacji medycznej.

Dzięki takiemu podejściu Pacjent ma większą szansę na uzyskanie remisji ( czyli czasu bez występowania objawów) a następnie na wydłużenie czasu jej trwania.

W przypadku zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych czy leczeniu uzależnień Pacjent prowadzony w omawianym modelu współpracy terapeuty oraz lekarza psychiatry ma również większą szansę na nauczenie się postępowania w sytuacjach, które powodowały przed rozpoczęciem leczenia wystąpienie u Pacjenta objawów chorobowych.