Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 16:00
Wt 11:00 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00
Cz 15:00 – 19:00

lek. med. Sebastian Dziuda

Specjalista psychiatra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2018

Autorzy: Joanna M. Pawlak, Sebastian Dziuda, Przemysław Zakowicz, Joanna Hauser
Tytuł artykułu: Neurobiologiczne podłoże samobójstwa

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

2018 – STAŻ – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

–  2016 –  staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Doświadczenie zawodowe

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już w trakcie studiów realizowałem swoje zainteresowania poprzez członkostwo w Studenckim Kole Naukowym Psychiatrii.

Zajmuję się leczeniem psychiatrycznym osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, schizofrenii, bezsenności oraz innych zaburzeń psychicznych. Swoją wiedzę i doświadczenie poza pracą w oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego poszerzam poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach i kongresach naukowych.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,Zakład Genetyki w Psychiatrii, Katedra Psychiatrii - asystent

Staż - Oddział Leczenia Zaburzeń OsobowościSamodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

Staż kliniczny w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Lekarz w Poradni Lekarza Rodzinnego

Ukończył Uniwerytet Medyzcny w Poznaniu