Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 16:00
Wt 11:00 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00
Cz 15:00 – 19:00

mgr Marta Kostecka-Rogowska

Psycholog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Terapia dla osób dorosłych 

  • sytuacje kryzysowe
  • zaburzenia lękowe
  • doświadczonych przemocą w rodzinie;
  • z symptomami PTSD;
  • borykających się z trudnościami w bliskich relacjach;
  • przewlekle chorych oraz ich bliskich;
  • poszukujących drogi  do czerpania większej satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi.

Grupy wsparcia

  • grupa wzmacniająco- rozwojowe dla kobiet,
  • grupa wsparcia (m.in. dla osób doświadczających przemocy, dla osób po stracie dziecka) ,
[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

2012 – 2013 Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
2005 GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej

Inne:
2014 Szkolenie na mediatorów rodzinnych- kurs podstawowy, TKOPD Poznań
2013 Cykl szkoleniowy dla liderów i liderek lokalnych Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
2013 Kurs WenDo, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński, kierunek: psychologia

Instytut Terapii Gestalt, Oddział Krakowski PSPP, Krakówroczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: pedagogika

Pozostałe informacje o doświadczeniu zawodowym:

nadal SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca

nadal Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog

Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.

Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań

Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.

Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.

Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowoułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”; Dominowo

Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.

Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp.

Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”

Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy-lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.

Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”

PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog

P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta

Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog-wolontariat