Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 16:00
Wt 11:00 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00
Cz 15:00 – 19:00

lek. med. Magdalena Frankowska

Specjalista psychiatra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych)

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2016

Autorzy: J. Jaracz, M. Wlodarczyk, M. Frankowska
Tytuł artykułu: Czy klozapina jest lekiem bezpiecznym? Przegląd literatury poświęconej powikłaniom oraz działaniom niepożądanym podczas leczenia klozapiną t

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

od 2013- staże kierunkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii w dziedzinie:

  1. neurologii,
  2. psychiatrii dzieci i młodzieży,
  3. leczenia uzależnień,
  4. terapii dziennej,
  5. zaburzeń nerwicowych,
  6. psychiatrii konsultacyjnej;
  7. kursy w dziedzinie klinicznego zastosowania psychoterapii, psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego
[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Doświadczenie zawodowe

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, ul. Szpitalna 5

Praca w trybie POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna, przychodnie)oraz w trybie NPL ( Nocna Pomoc Lekarska)

Oddział Chorób Wewnętrznych, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Strusia w Poznaniu

Studia na wydziale lekarskim I Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuUniwersytet Medyczny w Poznaniu, praca dydaktyczna