Praxis - medycyna pracy

Pn 16:30 – 20:30
Śr 15:00 – 19:00

mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji.  Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ważny jest dla mnie rozwój kompetencji psychoterapeutycznych, dlatego regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, a moja praca jest poddawana superwizji.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Prowadzę terapię osób dorosłych w zakresie:

Zaburzeń lękowych
Zaburzeń nastroju
Niskiej samooceny
Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby
Trudności występujących w relacji z innymi osobami
Stresu pourazowego

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

Zaburzeń lękowych
ADHD
Zaburzeń nastroju
Niskiej samooceny
Występujących u dziecka trudności emocjonalnych i społecznych
Trudności wychowawczych
Wsparcia dziecka w sytuacji rozstania rodziców
Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Centrum CBT-EDU - Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowośc

Ośrodek Poza Schematami - ACT dla psychoterapeutów (nie tylko poznawczo-behawioralnych)

Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska - Szkolenie dla praktyków metody „Kids’ Skills” oraz „Jestem z Ciebie dumny”

Szkolenie: Centrum Terapii Nieśmiałości, Mutyzmu i Lęku - Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

Szkolenie: Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania - Zaburzenia jedzenia u dzieci

Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło

Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”

Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak

Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o

Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe

Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” –, Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych

Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS (w trakcie)czerwiec 2016 – ukończenie pierwszego stopnia czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie

Doświadczenie zawodowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog- do teraz:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog

Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych - praktykantka