Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 16:00
Wt 11:00 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00
Cz 15:00 – 19:00

mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

Psycholog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Prowadzę terapię osób dorosłych w zakresie:

Zaburzeń lękowych
Zaburzeń nastroju
Niskiej samooceny
Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby
Trudności występujących w relacji z innymi osobami
Stresu pourazowego

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło

Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”

Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak

Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o

Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe

Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” –, Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych

Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS (w trakcie)czerwiec 2016 – ukończenie pierwszego stopnia czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog- do teraz:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog

Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych - praktykantka