Praxis - medycyna pracy

Pn 9:30 – 16:00
Wt 11:00 – 17:00
Śr 10:30 – 16:00
Cz 15:00 – 19:00

lek. med. Bartłomiej Budziński

Specjalista psychiatra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[vc_nested_tabs el_class=”margin-top-minus”][vc_nested_tab title=”Dla kogo” tab_id=”dla-kogo”]

Pomagamy Pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, snu, obsesyjno-kompulsyjnych ( OCD) oraz uzależnionym (w tym behawioralnych). Prowadzimy leczenie chorych na schizofrenię oraz inne psychozy.

Zespół Poradni Praxis to lekarze psychiatrzy oraz terapeuci, pracujący w oparciu o wspólne standardy leczenia. Jest to szczególnie ważne w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych,  zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz leczeniu uzależnień ( w tym behawioralnych),

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Praca naukowa” tab_id=”praca-naukowa”]

Psychiatria 2016 t. 13 nr 1

Autorzy: Bartłomiej Budziński, Jacek Leszczyński, Jan Jaracz
Tytuł artykułu: Znaczenie psychoedukacji w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej

Choroba Afektywna Dwubiegunowa – wyzwania terapeutyczne Termedia Wydawnictwo Medyczne Poznań 2013

Autorzy: Bartłomiej Budziński, Jan Jaracz, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Janusz Rybakowski (red.)
Tytuł artykułu: rozdział pt.: Psychoedukacja w chorobie afektywnej-dwubiegunowe

Psychiatria Polska 2010

Autorzy: Paweł Kapelski, Joanna Hauser, Maria Skibińska, Aleksandra Szczepankiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Bartłomiej Budziński, Karolina Gorzkowska, Piotr M. Czerski
Tytuł artykułu: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem insercyjno-delecyjnym promotorowego odcinka genu transportera serotoniny oraz polimorfizmem T102C genu kodującego receptor 5HT2A a schizofrenią – badania rodzinne 197–206

[/vc_nested_tab][vc_nested_tab title=”Dodatkowe uprawnienia” tab_id=”dodatkowe-uprawnienia”]

2009 – ukończył kurs Studium Pomocy Psychologicznej w ramach terapii leczenia uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu.

W Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu prowadzi zajęcia Psychoedukacji dla pacjentów z Chorobą Afektywną Dwubiegunową ( program został rozpoczęty jako pierwszy tego typu w Polsce).

[/vc_nested_tab][/vc_nested_tabs]

Doświadczenie zawodowe

Oddział Psychiatrii Sądowej

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ukończył studia medyczne, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu